To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Dla uczestników

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

EUROPA BEZ BARIER - KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH

Ogólnopolska konferencja poświęcona omówieniu idei Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności.Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję "Europa bez barier - korzyść dla wszystkich", która poświęcona będzie projektowi Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności. Jest to ważna regulacja, która może przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju przedsiębiorstw. Akt wprowadzi wspólne wymogi w odniesieniu do niektórych kluczowych produktów i usług, co pomoże osobom o ograniczonej sprawności w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Dostępność jest warunkiem wstępnym równego i aktywnego uczestnictwa tych osób w społeczeństwie.

Niestety Akt budzi także wiele obaw i kontrowersji.

U źródeł nieporozumień leży zarówno ograniczona wiedza na jego temat, jak i niedostatek dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, na której przybliżymy ideę Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności szerokiej publiczności. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy będą mieli ponadto możliwość wymienienia się uwagami i najlepszymi praktykami, które już są stosowane w celu ułatwienia dostępu do produktów i usług.

Serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Hetman

Marek Plura

Posłowie do Parlamentu EuropejskiegoProgram:

09:00 - 10:00 Rejestracja i kawa powitalna

10:00 - 10:20 Panel otwierający

 • Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego

10.20 - 11.20 Panel I: Europejski Akt w Sprawie Dostępności

 • Sofia Lourenco, Komisja Europejska, DG EMPL
 • Małgorzata Wenerska-Craps - Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju
 • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Polskiego Związku Głuchych
 • Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan"

11:20 - 11:40 Pytania i odpowiedzi

11:40 - 12:40 Panel II: Dobre praktyki

 • Piotr Lewandowski - ParrotOne
 • Rafał Garbacz - Mall Navigator
 • Helena Budzanowska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Paweł Potakowski - Migam oraz Praca bez Barier
 • Joanna Palica - OONIWALKER

12:40 - 13:00 Sesja podsumowująca

 • Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego

13:00 - 14:00 Lunch networkingowy

Moderator: Krzysztof Głombowicz - sportowiec i dziennikarz


O organizatorach

Krzysztof Hetman

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadał za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

Od czerwca 2010 prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W dniu 1 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to został wybrany jako Posłeł do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek grupy Chrześcijańskich Demokratów (EPP), wcześniej Poseł na Sejm VI oraz VII kadencji. Jest Ślązakiem, szczęśliwym mężem i ojcem. Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się na wózku elektrycznym. Mimo niepełnosprawności odnosi sukcesy w działalności politycznej i społecznej.

Ukończył studia w jezuickiej Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Miłuje śląski język i tradycję. Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę województwa śląskiego, Człowiek Bez Barier, Lodołamacz specjalny i innych. Najbardziej jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w roku 2012.

W latach 2007-2014 Marek Plura sprawował mandat Posła na Sejm VI i VII kadencji. W tym czasie pracował w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych. Był także członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dwukrotnie wniósł projekt ustawy nadającej status języka regionalnego mowie śląskiej. Przygotował również obywatelski projekt ustawy nadaniu Ślązakom statusu mniejszości etnicznej. W 2014 roku został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego.

W swojej pracy w Parlamencie Europejskim koncentruje się na obszarach polityki zatrudnienia i spraw socjalnych, transportu oraz turystyki. Szczególną uwagę przykłada do spraw związanych z integracją i aktywizacją osób niepełnosprawnych. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu Lady D, którego celem jest wyróżnienie kobiet, które mimo swojej niepełnosprawności odnoszą sukcesy w aktywności zawodowej i społecznej. Mocno wspiera młodzież organizując m.in. konkursy, wizyty studyjne i liczne staże w Parlamencie Europejskim. Jest autorem raportu Parlamentu Europejskiego nt. zwiększania szans młodzieży na rynku pracy. Jest wiceprzewodniczącym Intergrupy ds. Niepełnosprawności. Od kilku lat intensywnie zabiega o wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Na forum Parlamentu Europejskiego wspiera i promuje swój region. Z jego inicjatywy w Brukseli odbyła się wystawa "Silesius" prezentująca sylwetki wybitnych artystów, noblistów, myślicieli, sportowców i polityków, którzy żyli i działali na Śląsku.Partnerzy

Patroni honorowi

Patroni medialni

Zobacz również:

konferencje konferencje w Lublinie wydarzenia Lublin Krzysztof Hetman lublin Marek Plura Parlament Europejski